Cena Kraje Vysočina - rok 2020

Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny nám byla udělena za knihu "Když není motorka, lépe chodit pěšky". Měla nám být udělena na 30. Podzimním knižním veletrhu, který se v době pandemie nemohl konat. Byla nám slavnostně předána až 15. října 2021