Připomínka 70.výročí únorového puče 1948 a nuceného odchodu P. Josefa Toufara ze Zahrádky

25.2.2018 od 14 hodin bohoslužba v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče n. Sáz. - slouží Tomáš Halík, doprovod Petr Havlín (Česká filharmonie) a želivský regenschori Petr Žák.

Od 16 hodin v hostinci U Mahlerů v Kalištích debata s Tomášem Halíkem (Evropa a český osud, dějinné osmičky i současná situace).

 

V Zahrádce po 70 letech
 
Před sedmdesáti lety, ve dnech komunistického převratu v únoru 1948, byl na nátlak stranického aparátu a navzdory protestům tisíců farníků, přeložen ze Zahrádky do Číhoště oblíbený farář Josef Toufar. Tím začíná dramatické finále jednoho kněžského života… V neděli 25. února 2018, v Zahrádce u Ledče, si připomeneme nejen nechvalné 70. výročí komunistického puče, ale také temné výročí vynuceného přeložení P. Josefa Toufara ze Zahrádky a současně i 68. výročí jeho smrti. Od 14 hodin se bude v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče n. Sáz. konat bohoslužba, kterou bude sloužit prof. Tomáš Halík (hudební doprovod Petr Havlín, člen České filharmonie, a Petr Žák, želivský regenschori). Poté se bude od 16 hodin v hostinci U Mahlerů v Kalištích konat zajímavá debata s prof. Tomášem Halíkem na téma současná Evropa a my, české dějiny a osudové osmičky atp.. Při té příležitosti bude také uvedena malá knížka-sborník, která připomíná loňské odhalení sochy Olbrama Zoubka v Zahrádce.