Slavnosti křížku v Dobré Vodě Lipnické

Slavnosti křížku v Dobré Vodě Lipnické 19.8.2017

10:30 mše svatá -

11:30 procesí ke křížku -

11:50 modlitba u křížku -

15:00 ukázka dětského hasičského útoku -

Na louce u křížku soudedské posezení s hudbou -

A bude otevřeno i malé knihkupectví -