Divadelní představení na Vyšehradě - ČIGOLIGO JESTŘÁBE aneb motýl ve tváři

Poprvé ve své historii vystoupí NPD v Praze na Vyšehradě. Během své osmileté činnosti naše ochotnické divadlo nastudovalo šest původních her a pro letošní sezónu chystá další. Vždy se jednalo o autorské hry z pera Miloše Doležala a Jany Frankové, která je též režisérkou souboru. Naše hry mají úzkou vazbu na Krabatinu - pokoušíme se inscenovat texty, vyprávějící příběhy z našeho kraje a nahlížející do života osobností, spjatých s touto zeměpídí. Není proto divu, že jsme skrze divadelní tvar vyprávěli o Jaroslavu Haškovi, Z. M. Kudějovi, o zatopení města přehradou či o burleskních, strašidelných i pitoreskních zkazkách podmelechovska. Je pro nás podstatné divadlem reflektovat minulost a skrze ni se ptát, kde žijeme i co nás vědomě i podvědomě ovlivňuje. Pro premiérové vystoupení na Vyšehradě si soubor vybral hru s názvem „Čigoligo Jestřábe aneb Motýl ve tváři“ je sledem obrazů ze života a díla Jaroslava Foglara. Komické se tu protíná s vážným, známé s nečekaným: odhalování pomníku, dětské prožitky, návraty postav ze Stínadel, válečná historka z Ledče či objev Sluneční zátoky, Foglar jako chlapec, Foglar pedagog, Foglar vůdce i Foglar milenec.