POMOC


Soudní zvůle trvá i dnes, v době, o které se domníváme, že je jí prosta. Jedním z příkladů může být příběh Opencard, v němž se orgány činné v trestním a soudním řízení rozhodly, že je třeba exemplárně potrestat NĚKOHO, aniž by se zabývaly skutečnými příčinami, okolnostmi a vinami. Los padl na ty, kteří s věcí měli pramálo společného, ale kteří mají být pro uspokojení společenské poptávky označeni za viníky. Jednou z postižených je naše členka Eva Vorlíčková, bývalá radní hlavního města Prahy. Ji i ostatní tato záležitost ničí nejenom lidsky a zdravotně, ale i ekonomicky. Statisíce vynaložené na právní zastoupení a posudky jsou mimo rámec toho, co může zaplatit kterýkoliv z lidí, kteří se živí poctivou prací.

Chceme jim usnadnit jejich nerovný boj se zvůlí a rozhodli jsme se jim pomoci tak, aby svoji spravedlivou při vůbec mohli vést.

Za tím účelem jsme se rozhodli zřídit transparentní účet, na který můžete i vy přispívat. Vnímáme to jako modelový případ a jsme připraveni stejně reagovat na případy obdobné, kdy se nespravedlivě obžalovaní dostanou do finanční nouze, která jim neumožní dále vést soudní spor. Spravedlnost nemůže být postavena na finančních možnostech obžalovaných, musí být postavena na spravedlnosti jako takové.

Číslo transparentního účtu: 278 176 879 / 0300

Transparentní účet - přehled transakcí:
https://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/ucty-a-platebni-styk/bezne-platebni-ucty/transparentni-ucet/ucet/-/tu/278176879

Pokud budete chtít vystavit darovací smlouvu, pošlete prosím vaše údaje na hkarnik@wmedata.cz